Nu behöver inte nyckeln pipa längre !

Vi har en längre tid, i olika omfattningar, haft problem med pipande nycklar. Bergs lås har nu fixat så att alla våra cylindrar till våra lås på ytterdörrar nu är utbytta så att dess kontrollfunktion är bortkopplad. Fr o m nu fungerar nyckeln endast rent mekaniskt, precis på samma sätt som det gjort till förråd och tvättstugor.

Har du en pipande nyckel: Plocka bort batteriet så slipper du pipet. Nyckeln fungerar ändå.

Detta var en interimslösning vi tagit i styrelsen genom samarbete med Bergs lås, i avvaktan på en modernare lösning för våra inpasseringar.