De fem första lägenheterna är nu sålda

Vår byggentreprenör har nu på kort tid fått sålt de fem lägenheterna som tillhörde första etappen i vårt lokalförädlingsprojekt. Vi har fått 5 ungdomar som nya medlemmar i föreningen. Lägenheterna har kostat dem mellan 85 och 93 tkr/kvm. Detta kan upplevas dyrt men det är nyskapade lägenheter med högsta utrustnings­standard med väl utnyttjade ytor och fina uteplatser. Vi förstår att vår goda ekonomi i föreningen med begränsade lån också bidragit till priset. Vår låga skuldsättning garanterat att vi även framöver kan hålla låga avgifter även om räntan skulle stiga. Vi får gratulera ungdomarna som gjort ett klokt val.

Nästa etapp som omfattar 7 lägenheter beräknas vara färdiga i april.