Grävningar utanför port 29

Det är stopp i stuprörets avrinning så åtgärder vidtas för att inte orsaka skador på byggnaden. Samtidigt kommer man att gräva ned en elkabel från byggnaden till tänkta cykelförrådet.