Inga Stockholmshus på Sågverksgatan

Nu är beslutet fattat. Det blir inga ytterligare Stockholmshus, dvs 4-våningshus längst med Sågverksgatan. Den opinion som har skapats har gett resultat.
Vi säger tack till de politiker som lyssnat på oss och vi säger tack till alla som engagerat sig i opinionen, från styrelsens sida främst Birgitta och många medlemmar från Villaägareföreningen. Någon form av bebyggelse kan det dock bli men inga våningshus. För mer info kontakta Birgitta i styrelsen.