Besiktningarna

Här kommer lite återkoppling på de uppföljande balkong och fönsterbesiktningar som genomfördes i slutet av oktober.

Protokollen från besiktningarna visar att samtliga balkonger var UTAN ANMÄRKNINGAR. Fönsterbesiktningarna gav ett antal mindre påpekanden som kommer att åtgärdas – men överlag var denna besiktning också mycket BRA! De som fick anmärkning kommer att få avisering om detta inom kort och installatörerna kommer att åtgärda detta den 15-16 november. Kan ni inte vara hemma så läggs nyckeln i tuben.