månadsarkiv: april 2019

Bokslut 2018 klart

Årsredovisningen är nu framme och underskriven av revisor och kommer att formellt antas under stämman den 7 maj. Läs gärna denna. Vi kan glädjas åt ett starkt bokslut och förutsättningar finns att vi även framöver ska ha en god utveckling. Läs mer under fliken ”Om Skogskarlen” – ”Ekonomi” där resultatet också är kommenterat.    Och du som medlem: Vi ses på stämman den 7 maj i vår föreningslokal kl 19:00. Kallelse med agenda och förslag från styrelse är utdelad till alla medlemmar.

Målning av fasad påbörjas

Målningen av de ljusa partierna på vår fasad kommer att påbörjas på måndag den 8 april. Arbetet påbörjas på baksidan av långhuset och sker med hjälp av byggställningar som successivt flyttas runt. I vissa fall även via skylift. Även takfoten (träpanelen) kommer att målas och hängrännor och stuprör kommer att bytas ut. Arbetet utförs av Notio AB som också är den underentreprenör som HaAx anlitar i arbetet med att förädla lokalytorna i port 9-17. Arbetet beräknas utföras under en 2 månaders period. Så till sommaren har vi nya fina fasader!