Aktuell info September 2018

Följande händer i vår förening:

  • Lokalförädlingsprojektet följer tidsplan och nu är snart även utemiljön åtgärdad på baksidan. Slutbesiktning av de fem första lägenheterna är planerad till första veckorna i oktober.
  • I början av oktober kommer målning att ske av de släta partierna på fasaden som är ut mot gatan i port 27-29. Vi tar detta som test för att se om alla släta partier på våra hus ska målas. Vår förhoppning är att detta ska ”lyfta” våra hus ytterligare i utseende. Målning sker via skylift.
  • Styrelsen har tagit beslut om nya portar till källare entréerna. Det blir Ekdörrar med tre stående fönster, liknande de som vi ser på Sturebo;s portar mot gatan. Tyvärr är det rätt lång leveranstid på dem.
  • Cykelgaraget har fått bygglov men det tar ändå några veckor till innan uppstartsmöte kan hållas och arbetet komma igång.
  • Växligheten har blivit frodig efter varma sommaren och vi kommer att till städdagen ta ner buskar och träd som stör fasaden.
  • Städdagen är den 7 oktober och vi har behov av många krafter som kan hjälpa till med alla möjliga sorters insatser. Det finns uppgifter för alla. Städdagen börjar med sedvanlig info kl 10:00