Balkongprojektet – byggmöte 18 nov – uppdaterat 24 nov

Vi fick flera positiva rapporter på byggmötet idag. Alla balkongerna är nu gjutna. Inga större skador har skett på kringliggande fasad. De småskador som uppstått kommer att lagas och färgas med en kulör som  överensstämmer med omgivande puts.

Entreprenören har idag städat upp runt sin etablering och finputsar och slipar gjorda gjutningar. Under nästa vecka lovar metrologerna milt väder vilket gör det möjligt för entreprenörerna att måla balkongerna på undersidan vita. Av detta skäl finns plasten runt fönstren kvar.

onsdag påbörjas  måndag 28 nov påbörjas uppsättningen av balkongräcken – några dagar försenat pga leveransproblem från underentreprenör.

Slutbesiktning kommer att ske den 30 november och 1 december av samtliga balkonger. Besiktning sker utifrån uppsatta byggnadsställningar. Så fort besiktningens utfall tillåter det sker avetablering och balkongdörrarna öppnas så att vi kan göra advents- och julfint på våra balkonger.