El-projektet

I fredags var det slutbesiktning av de elarbeten som gjorts i vår fastighet. Överlag fick entreprenörerna beröm för de installationsarbeten som gjorts. Några påpekanden fanns också som kommer att åtgärdas under månaden. Kvar finns också arbetet med de tilläggs-beställningar som ni som boende har beställt. Det är en unik chans vi har att få elservice till ett bra pris av entreprenörer som väl känner till vår förening. Genom arbetet som Bauer elektriska har gjort är det nu möjligt att få trefas indragit till spisen. Även om det kanske inte är aktuellt att installera spis nu så kan man passa få att få trefas indragen till spisen. (Detta kommer att göras på alla hyresrätter). Önskas ytterligare beställningar av arbeten – kontakta Per när ni ser honom på gården (073-3960566)

Arbetet pågår också att få igång IMD – gemensam el. Beslut har tagits att debitering till boende debiteras fr o m 15 aug. Detta betyder att förbrukning 15 aug – 15 sep kommer att debiteras på novemberfakturan, (fakturan skickas ut 8-10 okt). Denna debiteringsprincip (med 1,5 månaders eftersläpning) kommer att gälla framöver.