Ett år går fort….

..och snart är det dags för föreningsstämma igen. Den 6 maj kl 19:00 i föreningslokalen. Motioner till föreningsstämman ska enligt stadgarna vara inne senast 1 feb eller datum som styrelsen bestämmer. Då vi har styrelsemöte den 17 mars så räcker det att vi har eventuella motioner styrelsen tillhanda till dess! Kom gärna med förslag på vad som kan bli bättre i vår förening!