Extra föreningsstämma 16 juni 2020

I projektet med översyn av elnätet har vi några ställningstaganden som vi i styrelsen vill hänför till föreningens stämma att fatta beslutet kring.  Frågan gäller att införa Gemensam el och frågan om att skapa laddningsmöjligheter för elbilar vid parkeringsplatserna.

Handlingar till stämman är utdelade till medlemmarnas brevlådor. 

Stämman genomförs i vår föreningslokal men man kan även delta digitalt om man så önskar.