Information från styrelsemöte 18 feb

Lokalförädlingen är slutbesiktigad men vissa anmärkningar och åtgärder måste fixas. Bl a måste golvet i hela korridoren utanför de nya lägenheterna målas om. Korridoren med tvättstugor kommer därför att stängas av helt från kl 08:00 den 25 feb till kl 16:00 den 26 feb. Boende hänvisas till passage via altandörrar. Tänk på att hämta saker från förråd, cyklar eller andra tillhörigheter som behövs innan korridoren stängs av. Tvättstugorna går därför inte att boka under denna tid.

Vi har i styrelsen tagit fram ett nytt välkomstbrev som delas ut till nya medlemmar. Detta brev kan också vara lämpligt att dela ut och ge mäklare vid ev försäljning av lägenhet.

Underlag för upphandling av översyn och förbättring av elnätet  inom föreningen godkändes och kommer att processas vidare av vår tekniske förvaltare. Förhoppningsvis kan vi ge mer info om detta till årsstämman.