Sammanfattning 2019

Under styrelsemötet vi hade i veckan försökte vi sammanfatta 2019. Vi konstaterar att det stora lokalförädlingsprojekt nu är färdigt för slutbesiktning (sker den 5 feb) vilket sammanfattningsvis har gett oss 17 nya lägenheter och ytterligare 406 kvm bostadsrättsyta. Försäljningen av dessa ytor för förädling har totalt gett föreningen ett kapitaltillskott på 9,72 Mkr. Dessutom har vi fått en ny fin tvättstuga, nytt cykelförråd och uppfräschad miljö på baksidan utan några större tillkommande kostnader.

Den erhållna likviditeten har bidragit till att vi, trots stora kostnader för nya fönster (2015) nya balkonger (2016) och under 2019 fasadrenoveringar, nytt skalskydd och nya fina entréportar, har kunnat sänka föreningens låneskuld. Nu är föreningens skuld nere i 1272 kr / kvm bostadsrättsyta. En mycket låg siffra jämfört med andra föreningar och som skapar förutsättningar för att även fortsättningsvis ha låga avgifter även om räntan skulle stiga.

Visserligen visar 2019 års resultat på ett betydande underskott (prel 2,3 Mkr) men då ska vi beakta att resultatet rymmer underhållskostnader för nya entréportarna på 1,45 Mkr och underhåll och målning av fasad och förbättrad vattenavrinning 925 tkr. Långsiktig budget ger ett utrymme för drygt 1 Mkr i årligt underhåll.