Info fr styrelse

Tack för en strong insats på senaste städdagen. Mycket blev gjort och låt oss nu hjälpas åt att hålla rent och snyggt såväl i källarkorridorerna, tvättstugor och i vår utemiljö. Alla sopkärl har fått nya fina skyltar. Sortera gärna avfallet och lägg det i rätt kärl – en del har fått ny funktion. Kartonger måste packas innan de läggs i sina kärl och om ett kärl redan är fullt, oftast finns det kärl bredvid som är nästan tomma.

Tyvärr har inte alla märkt upp sina förråd ännu så nu får ni här en påminnelse!.

Slutbesiktning har gjorts av de nya lägenheterna i port 25. Avetablering pågår och snart lägger entreprenörerna ut dem för försäljning. Vårt andra lokalförädlingsprojekt går nu in i ett viktigt skede med planering och upphandling. Avflyttning har skett från tre av ateljéerna och ytterligare lokaler blir tillgängliga till årsskiftet.