Målning av fasad påbörjas

Målningen av de ljusa partierna på vår fasad kommer att påbörjas på måndag den 8 april. Arbetet påbörjas på baksidan av långhuset och sker med hjälp av byggställningar som successivt flyttas runt. I vissa fall även via skylift. Även takfoten (träpanelen) kommer att målas och hängrännor och stuprör kommer att bytas ut. Arbetet utförs av Notio AB som också är den underentreprenör som HaAx anlitar i arbetet med att förädla lokalytorna i port 9-17. Arbetet beräknas utföras under en 2 månaders period. Så till sommaren har vi nya fina fasader!