Städdag den 8 oktober

Vi hoppas på god uppslutning denna städdag.  Vi samlas kl 10 utanför port nr 25. Där ges allmän information från styrelsen vad som är på gång. Entreprenörerna,  som iordningsställt lägenheterna i källarutrymmet, öppnar upp de nya lägenheterna som nu är färdiga och berättar och visar upp dem.  Vi får också chans att visa några av ateljéer som blir nästa förädlings projekt samt berätta lite om det projektet.

I övrigt blir det en städdag enligt vanligt upplägg. Containrar finns för brännbart skräp och sedan finns det släp där man kan bli av med kemiska produkter eller elprylar. Vi strävar efter en storrengöring i källar lokalerna, ny plantering i krukorna , , . osv,,,,

Välkomna in i arbetsgemenskapen!