Vårstädning söndagen den 24:e april kl. 10.00 – 15.00

Program: Samling kl. 10.00 utanför pizzerian med information från styrelsen om brandskydd och fördelning av arbete. (Om det regnar, ses vi inne i pizzerian.)
Den här gången fokuserar vi på städning av gemensamma utrymmen och källargångarna.
Vi behöver ta bort sly och buskar samt rensa bakom stora huset och ta bort buskarna utanför pizzerian. Bord och bänkar vid respektive lekplats rengörs. Montering av inköpta möbler till föreningslokalen.

Precis som tidigare år så kommer det under helgen att finnas containers uppställda på vändplanen. Dessa kommer endast att vara öppna under söndagen 10.00 – 15.00.
För att hålla nere kostnaderna för hanteringen av sopor är det viktigt att det vi kastar sorteras rätt. Följ anvisningarna!
Det kommer även att finnas ett släp uppställt för el-artiklar, färg och andra kemikalier samt sopor som inte får kastas i containern. Detta körs till återvinningscentralen direkt. Vi kommer också att ordna en ”station” där bra saker kan ställas som kan få en ”andra chans” hos ny ägare.

När städning sker i källarutrymmen kastas allt skräp och inventarier som står ute i korridor och gemensamma utrymmen, detta på grund av brandrisk.

De nya ägarna till pizzerian fixar pizza som avslutning.

Välkommen!

Mvh Styrelsen