månadsarkiv: februari 2018

Installation av ny grupplösning för Bredband o TV

Avtal är undertecknat med Ownit om ny grupplösning för Bredband och TV. Avtalet ger alla boende i föreningen fr o m 1 juli 2018:

  • Bredband med 700-1000/700-1000 Mbit/s överföringshastighet med tillhörande generösa e-post och hemsidemöjligheter.
  • TV-utbud med 18 vanligaste kanalerna + 9 HD-kanaler
  • Telefonitjänster.

För dessa tjänster debiterar föreningen de boende en avgift på 225 kr/månaden.

Lösningen förutsätter installation av ny kabeldragning/anslutning och en ny router. Detta arbete kommer att påbörjas i mitten av april. Kabeldragningar i lägenheterna sker under 2 första veckorna i maj då det är viktigt att installatörerna får tillträde till lägenheterna. Information om datum kommer att ske genom portanslag och genom avisering till resp lägenhet. Kabeldragning sker i normalfallet till befintligt uttag genom öppnande av den kanallist som finns i lägenheten idag. Önskas annan anslutningspunkt så kan detta beställas genom beställningsblad som kommer att delas ut i samband med aviseringen. (resp lägenhet får själv ta risken med de skador eller skönhetsfel som uppstår längst kanallisten då denna öppnas).

Informationsmöte kring installation och nya grupplösningen ges i föreningslokalen den 4 april 18:30 där representanter för Ownit och styrelsen ger information och svarar på frågor.

Alla avtal, även egna tilläggstjänster, med ComHem kommer automatiskt att upphöra den sista juni.