månadsarkiv: februari 2019

Rapport från styrelsemöte 2019-02-19

INSTALLATION PÅBÖRJAS. På senaste styrelsemöte träffade vi SÄKRA Fastigheter som kommer att installera vårt nya skalskydd, dvs taggläsare och telefon till våra portar och bokningstavlor till våra tvättstugor. De kommer att påbörja lednings-dragningarna för denna installation under nästa vecka (v9).  Alla boende kommer att få blankett att fylla i och vi kommer successivt att informera er om installationsarbetet. Inga ändring i inpassering kommer att ske förrän tydlig information har gått ut till alla boende.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Styrelsen tog beslut att alla överlåtelser som sker fr o m 1 Juli ska besiktigas innan överlåtelse sker. Syftet med besiktning är att se till så att reglerna för boendet har följts, inga påbörjade läckageskador finns och att föreningen får insyn i lägenheterna. Den som ska överlåta/sälja sin lägenhet kontaktar i god tid innan försäljning vår tekniske förvaltare (info@spetsudden.se) och beställer besiktning. Protokollet från besiktningen lämnas till såväl boende som förening.

VICEVÄRD / PORTVÄRD. Kanske denna uppgift är något för dig? Arbetet består i att ha tillsyn över föreningens byggnader och mark vilket kan vara att:   Se efter då att det är städat och fint på lekplatser, sopstationer, källarkorridorer och grillplatser. Vattna planteringar vid behov under sommaren och påpeka fel och brister till fastighetsskötare. Arbetet kan med fördel delas på flera med ansvar per vecka. Ekonomisk ersättning enligt överenskommelse. Intresserade: Anmäl intresse till  ordförande.

Snön !

Först vill vi från styrelsen rikta ett TACK till Bergfast för den snöröjning som de har ansvar för. Det känns som Ni arbetar på ett bra sätt med vettig utrustning och prioritet.

Tack även till Er boende för visat tålamod och vi vill uppmana er att vi försöker hjälpas åt att hålla efter snön och visa hänsyn mot varandra.

DOCK:  Är vi irriterade på att Stockholm Stad inte har tagit bort snön på gatan som är deras ansvar. Från styrelsen sida har anmälan gjorts.

Vi är också irriterade att de snöskyfflar och sopkvastar som vi har ställt ut i portarna nu har försvunnit i flertalet portar. Det är helt OK att låna för att hålla efter snön vid entrén och för att ”gräva” fram bilar men de ska absolut ställas tillbaka i porten. SKÄRPNING !  Vi försöker skaffa in nya om det går att få tag på 🙂