månadsarkiv: juni 2020

Extra stämma genomförd

Extra föreningsstämma genomfördes enligt plan den 16 juni. 25 medlemmar deltog, antingen med personlig eller digital närvaro eller via ombud. 22 av dessa var röstberättigade.

Stämman beslöt att styrelsen ska arbeta vidare med att införa ”Gemensam El”, dvs gemensamma el-abonnemang inom föreningen men med individuell mätning och debitering. Stämman beslöt också att arbetet med elöversyn inte ska omfatta arbete eller investering i laddstolpar för elbilar.

Extra föreningsstämma 16 juni 2020

I projektet med översyn av elnätet har vi några ställningstaganden som vi i styrelsen vill hänför till föreningens stämma att fatta beslutet kring.  Frågan gäller att införa Gemensam el och frågan om att skapa laddningsmöjligheter för elbilar vid parkeringsplatserna.

Handlingar till stämman är utdelade till medlemmarnas brevlådor. 

Stämman genomförs i vår föreningslokal men man kan även delta digitalt om man så önskar.