månadsarkiv: november 2020

Information från styrelsemöte 2020-11-17

För första gången hade vi i styrelsen ett helt digitalt styrelsemöte där alla var uppkopplade och närvarande via sina datorer. Under mötet behandlade vi: 

  • Elprojektets tidsplan håller inte på grund av Corona viruset. Arbetet med uppdateringar i lägenheterna påbörjas först efter årsskiftet.
  • Bauer Elektriska har tagit fram ett erbjudande om byte av spisar som styrelsen ställde sig positiva till och som kommer att erbjudas alla boende
  • Beslut togs att anlita arborist som beskär lönnen vid nedre lekplatsen och som ser över alla tallarna på gården
  • Preliminär budget för 2021 antogs
  • Beslut togs att höja avgifterna för brf-lägenheterna med 3% fr o m  2021-01-01

Nytt infoblad kommer inom kort att tas fram som utförligare beskriver bl a förändringarna i el-projektet,  budgeten och avgiftshöjningen.

Nytt info-blad.

I helgen delade vi ut nytt info-blad till er som bor i vår förening. Som vanligt handlar det om vad som sker i vår förening och denna gång speciellt det som rör el-projektet. Observera att vi vill ha in blanketten för godkännande och tilläggsbeställningar senaste den 10 nov. Saknar du bladet eller beställningstalongen så hör av dig till info@skogskarlen.se