Ingmar Åkesson

2016-06-22

Hej
Som återvald ordförande i bostadsrättsföreningen vill jag tacka för förtroendet som har getts mig och den nya styrelsen. Jag heter Ingmar Åkesson och jag har tillsammans med Gunilla, min fru, snart bott i föreningen i 6 år – port 17 högst upp! Jag är skåning, utbildad agronom och har sedan vi flyttade upp från Skåne 2010 en tjänst som ekonom och statistiker i ett försäkringsbolag som har sitt kontor i Gamla Stan.

Bostadsföreningen Skogskarlen är en fin förening med många möjligheter och utmaningar. Som ny ordförande för tre år sedan satte jag fokus på tre olika områden – som jag bedömer än idag är viktiga:

  1. Ekonomi: Efter optimistiska kalkyler om driftskostnaden i samband med ombildandet har vi efter några års avgiftshöjningar snart en ekonomi som har förutsättningar att vara i balans. Visserligen har vi stora underhållskostnader men också större projekt som ska kunna ge kapitaltillskott.
  2. Skapa mervärde: Jag tycker det är viktigt att vi använder de lokaler och resurser vi har på bästa sätt, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels utifrån bästa nytta för boende.
  3. Information: Jag bedömer det viktigt att löpande ge information från styrelsens arbete både i form av info på hemsida men även via informationsmöte/utskick som vi ger ut med 4-5 nummer per år och som delas ut till alla boende.

Vi är en styrelse med olika kompetenser och vi har fördelat arbetet och ansvarsområdena mellan oss. Till vår hjälp har vi våra tekniska förvaltare T&T förvaltning som svarar för alla driftsfrågor och tekniska problem. Mer allmänna frågor får gärna ställas till oss i styrelsen.

Styrelsen träffas 1 gång per månad med undantag för sommaren. Våra möten annonseras på hemsidans kalender – ställ gärna förslag till styrelsen och får du inte det gehör du förväntat dig kan du alltid ta upp frågan till årsstämman via en motion.

Med önskan om gott samarbete inom föreningen.

ingmar Åkesson

/ Ingmar Åkesson