Pantsättning och försäljning

Överlåtelse av bostadsrätt
Om du avser sälja din bostadsrätt ta kontakt med den ekonomiska förvaltaren. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertagas av köparen. Om du är osäker över om din bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift måste din make/maka också godkänna överlåtelsen, även om hon/han inte är registrerad ägare. Detta är ett s.k. äktamakegodkännande.

Angående pantsättningar och dylikt
Det som rör pantsättning eller försäljning av lägenhet hanteras av vår ekonomisek förvaltare som hanterar namnändringar, mäklarbilder/mäklarfrågor, ser till att rätt person får ärendet såsom andrahandsupplåtelser, pantsättningar etc.
Kontakta Ekonomiska förvaltare så ser de till att du får rätt instruktioner och hjälp med ditt ärende. Förvaltaren debiterar en pantsättningsavgift för administrationen som betalas av köpare.

För administration och frågor kontakta våra ekonomiska förvaltare:
Agenta Förvaltning
Brf Skogskarlen,   Box 84
831 21 Östersund
Telefon: 08-522 182 42    (öppet vardagar 8-18)
E-post: kundtjanst@agentaforvaltning.se
Webb: www.agenta.se

Pantförskrivning av bostadsrätt
Det finns inget centralt register över belånade bostadsrätter utan registreringen handläggs av ekonomiska förvaltaren. Obs! Pantförskrivningsavgift tas ut av medlemmen.

Meddela alltså din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivningen. Om du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren skall du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren, samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.