månadsarkiv: maj 2015

Föreningsstämman 2015-05-20

Årets stämma lockade 27 medlemmar varav 23 med rösträtt. Gunnar Forsell ledde mötet med Lisen Brorsson som sekreterare. Årsredovisning och revisionsberättelse presenterades och styrelsen fick ansvarsfrihet för året som varit.

Tre nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen, Ibrahim Gasal (port 17), Olof Rosshagen (port 27) och Per Österlund (port 19). De två sistnämnda valdes in som ersättare. Som ordinarie ledamöter valdes också Jennifer Solberg, Anna Sofi Dahlberg, Alexander Borwin och Ingmar Åkesson. På efterföljande konstituerande styrelsemöte fick Ingmar förnyat förtroende som ordförande.

Valberedningen förstärktes med Lisen Brorsson, som kompletterar Håkan Dahlström och Ove Svensson som omvaldes.

Av lämnade förslag från styrelsen godkände stämman de stadgeförslag som var framtagna. Åtgärder för att hitta alternativ finansiering till framtida underhåll godkändes genom att styrelsen fick uppdraget att avyttra lokalen under 33:an som bostadsrätt. Styrelsen fick också uppdraget att arbeta vidare med att ta fram förslag på att omvandla förråds- och lokalytorna under 25:an och portarna 9-17 till bostadsrätter. Stämman var positiv till skapandet av övernattningsrum men ansåg inte att utrymmet under 29:an var lämpligt. Styrelsen fick uppdraget att hitta en annan lösning. Slutligen godkände stämman förslaget att hyresgäster ska få möjlighet att köpa sina hyresrätter till 90 % av värderat marknadsvärde.

I samband med stämmans avslutande 20:30 avtackades Lisen Brorsson, Miguel Valdes och Mia Tylöskog med blommor för sina insatser i styrelsen.