Bokslut 2018 klart

Årsredovisningen är nu framme och underskriven av revisor och kommer att formellt antas under stämman den 7 maj. Läs gärna denna. Vi kan glädjas åt ett starkt bokslut och förutsättningar finns att vi även framöver ska ha en god utveckling. Läs mer under fliken ”Om Skogskarlen” – ”Ekonomi” där resultatet också är kommenterat.    Och du som medlem: Vi ses på stämman den 7 maj i vår föreningslokal kl 19:00. Kallelse med agenda och förslag från styrelse är utdelad till alla medlemmar.