Stämman 2019-05-07

Årets stämma leddes som vanligt på ett bra sätt av vår tekniske förvaltare Johan Eklund. Styrelsen fick ansvarsfrihet och förnyat förtroende. Revisorer omvaldes och enda förändringen blev att Marianne Bengtsson hjälper Lisen Brorsen i valberedeningen framöver.

På stämman redovisades 2018 års resultat genom att jämföra utfallet, såväl resultat som balansräkning, med Brf föreningarna runt oss och alla inser att vi har en mycket stark ekonomi och väl rustade att även framöver kunna hålla nere avgifterna. Med anledning av detta tog stämman också beslutet att tillstyrka styrelsens förslag om nya portar i samtliga entréer i likhet med de som nu har installerats i portarna 11A och 17A.