Elavtal uppsagda

Då vi fr o m juli månad går över till gemensam el så blir våra privata el-abonnemang med automatik uppsagda. Elen kommer framöver att debiteras via Simplekofakturan. Det kan tänkas att vi blir kontaktade av Ellevio och Fortum, men hänvisa i så fall bara till att föreningen går över till IMD – gemensam el. Som boende ska vi inte göra något nytt avtal och behöver inte ta några kontakter med Ellevio. Mer info finns i senaste infobladen. Om dessa infoblad inte finns sparade så finns de tillgängliga via dokumentarkivet under mina sidor i Simpleko. (Påloggningsinfo finns på Simplekofakturan).