Framtidens bredband

Tycker du det är viktigt vilken bredbandslösning vi har på sikt? Du kanske t o m har kunskap som kan komma alla till del. Intresserade får gärna vända sig till Jörgen Solberg – port 13 – som lovat bistå och bereda frågan för styrelsen.