Glöm inte föreningsstämman den 20 maj!

Som medlem är du kallad till årsstämma den 20 maj kl 19.00 i Stureby Skola. Handlingar har delats ut till alla medlemmar i portuppgångarna. Har du inte fått dessa får du kontakta någon i styrelsen.