Inpassering via Tagg

Det sista steget i omläggning till nytt skalskydd har nu gjorts genom att inpassering nu måste ske via utdelade taggar. Har man inte tagg kan man dagtid anropa de boende genom porttelefonerna. Får man sådana samtal uppges idag att samtalet, i vissa fall, kommer från felaktig port.

Dagtid/kvällstid fram till 22:30 fungerar utdelad tagg till alla portar men efter 22:30 är det endast till den egna porten som taggen ger tillträde till. Ev frågor: Kontakta i första hand Birgitta i styrelsen med Anna Sofi som backup.