Bokningssystem för tvättstugorna

I informationsbladet som förhoppningsvis delas ut i slutet av veckan skriver vi om vad som gäller kring bokning av tvättstuga. Fram till 1 juni så är det gamla systemet, dvs med notering på uppsatta lappar vid tvättstugorna framför stugorna i port 15/17 och för 23/25 de gamla rutinerna, som gäller