Protokoll från årsstämma

Protokoll från vår årsstämma den 4 maj finns i dokumentarkivet i Simpleko. Där finns också det presentationsmaterial som redovisades under stämman.  Information om hur man kommer in i Simplekos arkiv finns på avgiftsaviseringarna som ni fått. I Simplekos arkiv finns årsstämmo-materialet under fliken medlemsinformation.