Säkerhetsdörr

Styrelsen har tagit kontakter med dörrleverantörer och ett kampanj­erbjudande finns till 2017-12-31 att via Secor få en säkerhetsdörr inmonterad till en kostnad av 14.490 kr. Styrelsen rekommen­derar att ni som inte har en säkerhetsdörr idag att utnyttja detta erbjudande för att få ett säkrare boende både ur inbrott och brandrisk synpunkt. Klicka här för ytterligare information och beställningsblankett.