Rapport från balkongprojektet Slutmöte 2016-12-07

Alla balkonger har blivit godkända vid slutbesiktningen. Entreprenören kommer att avsluta avetableringen under innevarande vecka. (de har fått ok att även arbeta på lördag om det behövs).

Efter slutbesiktning skickar entreprenören underlag till slutrapport som måste godkännas av handläggare på stadsdelsförvaltningen. Vi väntar just nu på detta godkännande. Innan vi fått detta så kan och får vi inte använda balkongerna. Förhoppningsvis kommer detta slutbesked inom kort.

Efter avetableringen kommer Proguard att återställa det som är skadat då det gäller räcken, cykelställ mm. Till våren sker sedan översyn av skador på mark och växtligheten.

Sammanfattningsvis är vi:

  • Nöjda med kvaliteten på arbetet som är gjort
  • Glada över att balkongerna blivit så snygga
  • Tacksamma för att tidplan och offerten höll i stort, tack vare begränsat med kringskador trots arbetets karaktär.
  • Tips till entreprenör att till kommande entreprenader vara lite mer mån om information och de boendes situation i denna typ av projekt
  • Och vikten av att hålla ordning och rent kring arbetsplatsen dels för att det ska se trevlig ut och dels för att eliminera tillbud och skador.