Styrelsen behöver fler nya krafter. Är du intresserad?

Nu är det dags att anmäla ditt intresse för att delta i Skogskarlens styrelsearbete.
Kontakta valberedningen, dvs. Ove Svensson, Bäckaskiftsvägen 13, tel. 070-760 15 08 eller Lisen Brorsson, Bäckaskiftsvägen 13, tel. 073-993 58 34.
Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt inför årsmötet den 10/5.
Har du frågor, kontakta oss!
Vi kommer även att finnas tillgängliga under städdagen söndagen 24/4.

Hälsningar

Valberedningen