månadsarkiv: november 2018

Inga Stockholmshus på Sågverksgatan

Nu är beslutet fattat. Det blir inga ytterligare Stockholmshus, dvs 4-våningshus längst med Sågverksgatan. Den opinion som har skapats har gett resultat.
Vi säger tack till de politiker som lyssnat på oss och vi säger tack till alla som engagerat sig i opinionen, från styrelsens sida främst Birgitta och många medlemmar från Villaägareföreningen. Någon form av bebyggelse kan det dock bli men inga våningshus. För mer info kontakta Birgitta i styrelsen.

Besiktningarna

Här kommer lite återkoppling på de uppföljande balkong och fönsterbesiktningar som genomfördes i slutet av oktober.

Protokollen från besiktningarna visar att samtliga balkonger var UTAN ANMÄRKNINGAR. Fönsterbesiktningarna gav ett antal mindre påpekanden som kommer att åtgärdas – men överlag var denna besiktning också mycket BRA! De som fick anmärkning kommer att få avisering om detta inom kort och installatörerna kommer att åtgärda detta den 15-16 november. Kan ni inte vara hemma så läggs nyckeln i tuben.

Aktuell information OKTOBER

  • Lokalförädlingsprojektet etapp 1 (5 lägenheter) är nu snart klart. Det har varit lite strul med leveranser av ventilationsutrustning men lägenheterna är nu färdiga och möblering och fotografering inför försäljning sker inom kort.
  • Etapp 2 (7 lägenheter) under port 13 och 15 är, som boende i dessa portar har märkt, redan i full gång med att ta bort befintliga golv och förbereda för nya dragningar av avlopp mm. Lägenheterna beräknas vara klart under mars månad.
  • Cykelförrådet ska börjas att byggas inom kort och beräknas ha plats till 30-talet cyklar utanför port 29. Som tillfälligt förråd finns utrymme i källarport mellan port 7 o 9 (första dörr till vänster) samt cykelförrådet under port 21- ingång från gaveln, andra dörr till vänster.
  • I samband med lokalförädlingen blir ett antal större fönster över. Som boende i föreningen kan dessa avhämtas utan kostnad för den som behöver nya fönster till fritidshus eller bygge av växthus. Kontakta Birgitta eller Ingmar vid intresse.
  • Titta gärna på målningen som gjorts på fasaden i port 27 och 29 mot gatan. Styrelsen har ambitionen att liknande målning ska göras för övriga hus och fasader. Offert är begärd.
  • Offerter är inkomna på nytt skalskydd, dvs inpassering till portar och källare och styrelsen kommer förhoppningsvis att på kommande möte fatta beslut om lösning och leverantör.
  • Från Rbekonomi (fd Agenta) har vi fått information om att de nu är anslutna till e-faktura. Anmäl via din bank att du vill att din faktura från Brf Skogskarlen ska betalas som e-faktura genom att godkänna RB Ekonomi som leverantör.