Agenta – ny ekonomisk förvaltare

Styrelsen har gjort klart att fr o m 2018 kommer vår ekonomisk förvaltare att vara Agenta Förvaltning, Östersund. Efter rekommendationer från flera håll har vi valt denna förvaltning. En traditionell förvaltning med system som vi känner igen sen T&T hade ansvar för den ekonomiska förvaltningen.

Överlämnandet har påbörjats och ni kommer inför aviseringen av få information direkt ifrån dem. Det rör bl a kontaktuppgifter och betalningsalternativ. Här på hemsidan kommer vi också att informera. Men fram till årsskiftet ska dock alla frågor angående betalningar, pantsättningar mm skickas till nuvarande förvaltare SBC.

Vi hoppas på en smidig och bra övergång och ett gott samarbete med Agenta.