Avgiftshöjningar

I massmedia informeras det om stora avgiftshöjningar för bostadsrättsföreningar. Höjningarna i vår förening kommer dock att bli begränsade och detta därför att:

  • Vi har en låg skuldsättning. Föreningens lån begränsas till 1523 kr kvm/bostadsyta
  • De lån vi har är mestadels bundna och har i nuläget en genomsnittlig räntekostnad på 0,89 %
  • Vi har sett över elförbrukningen och under senaste året investerat i nya energieffektiva belysningar såväl ute som inne.
  • Vi ligger i fas med avgifterna då vi tidigare år höjt avgiften i takt med kostnadsökningarna.

Budgetarbetet för kommande år påbörjas inom kort med målsättning att avgiftshöjningarna även kommande år ska motsvara våra kostnadsökningar. Förhoppningsvis ska de inte överstiga 5%.