El-arbetena påbörjade

Bauer elektriska har, som nu syns på gården, påbörjat arbete med att förbättra belysningarna utvändigt . De har också, i väntan på materielleveranser,  påbörjat installationer invändigt i bl a källarna. Det betyder att strömbrytarna tas bort och rörelsedetektorer finns på de nya lamporna. Arbetet kan också betyda att det tillfälligt kanske saknas ström vid någon kontakt eller belysning i de gemensamma utrymmen. Styrelsens förhoppning är att detta inte ska medföra alltför stora hinder för oss i föreningen.