El-entreprenaden

Arbetet med byte av elstigarledningar flyter på. Omprioriteringar har gjorts med anledning av Corona viruset. Entreprenörerna prioriterar nu att förbereda allt arbete i källarplanen och elcentralerna före arbetet i lägenheterna. I samband med byte av serviserna i källaren är det nödvändigt med en dags strömavbrott. Information kommer i god tid när detta sker i respektive port. Servisen i port 27-29 är redan framgångsrikt utbytt.