Föreningsstämma 2016-05-10

Ett tack vill jag rikta till de 30-tal medlemmar som deltog på vår föreningsstämman den 10 maj i Stureby skola.

Vi inledde kvällen med lite mingel, kaffe och mumsig kaka som Jennifer fixat. Stämman, som på ett förtjänstfullt sätt leddes av Johan Eklund, vår tekniske förvaltare från T&T Förvaltning, avklarades snabbt. Årsredovisning och revisionsberättelser fördrogs, ansvarsfrihet beviljades och förslaget på nya stadgar godkändes. Därmed kommer de nya stadgarna att gälla så fort de blir registrerade på bolagsverket. Valberedningen hade gjort en väl avvägt arbete och deras förslag blev också stämmans beslut och därför består nu vår förenings styrelse av följande personer:

  • Ingmar Åkesson – omval
  • Jennifer Solberg – omval
  • Anna Sofi Dahlberg – omval
  • Per Österlund – nyval (tidigare suppleant)
  • Jani Nordenspets – nyval

Som suppleanter valdes

  • Ann-Marie Zetterman – nyval
  • Birgitta Skagerfält – nyval

Till revisor omvaldes Margareta Kleberg (extern auktoriserad revisor) och som ny revisorsuppleant Pontus Öberg. Lisen Brorsson ingår även framöver i valberedningen och får till sin hjälp under kommande året Alexander Borwin. Ove Svensson som tidigare under föreningens alla verksamhetsår ingått i valberedningen avtackades med en blomma, och det gjordes även Alexander Borwin och Olof Rosshagen som efter eget önskemål nu lämnat styrelsen.

På efterföljande konstituerande möte fick jag förnyat förtroende som ordförande. Anna Sofi Dahlberg fortsätter som sekreterare och som kassör valdes Per Österlund. Närmre information och presentation av styrelsen kommer efter nästa styrelsesammanträde.