GOD JUL

Med julhälsning vill vi också uppdatera med senaste info: I veckans byggmöte i lokalförädlingsprojektet fick vi information att tre av de nya lägenheterna är sålda och inflyttning sker under jul och nyårshelgen. Avseende etapp 2 så är allt bilnings och rivningsarbete slutfört och när bygget återupptas den 7 januari så börjar man bygga upp innerväggar, el, VVS mm. Entreprenörerna beklagar det strul och nedsmutsning som skett senaste veckorna och åtgärder planeras för att det inte ska upprepas.

På veckans styrelsemöte togs beslut att det blir SÄKRA Fastigheter som får uppdraget att installera vårt nya skalskydd. Uppstartsmöte och detaljplanering sker efter helgerna. Upphandlingen innebär att alla yttre passager samt tvätt och torkrum kommer att få tagglösning för inpassering. I upphandlingen ingår också 2 informations och bokningstavlor för tvättstugor och föreningslokal. I övrigt konstaterar styrelsen att återvinningen och sophanteringen i stort fungerar bra men viktigt att alla hjälps åt att hålla snyggt kring sopkärlen, komprimera och packa skrymmande återvinningar, samt gärna sortera matavfallet. Blir kärlen fulla vid den centrala stationen så finns det fler kärl för kartong, matavfall och osorterade sopor utanför 29;an.

Från oss alla till er alla EN GOD JUL!