Informationsmöte – april

Onsdag 4 april kl 18:00 Information om nya grupplösningen för Bredband och TV.

Representanter från Ownit deltar ihop med Johan Eklund. Här får vi detaljinformation om vad som gäller kring kabeldragningar, TV-utbud och vad som ska beaktas om du behöver mer än en anslutning eller önskar någon annan tilläggsbeställning. 

Onsdag 11 april kl 18:30 Information om vår förenings Ekonomi.

Vår årsredovisning för 2017 är preliminärt färdig och vi tittar på denna tillsammans, analyserar nyckeltal och vad de betyder. Vi jämför sedan våra tal med några av föreningarna runt oss och tillsammans inser vi att vi har en Brf-förening med god ekonomi.