Nya entré portar

 Helt enligt plan är nu alla våra gamla portar utbytta mot nya fina ekdörrar. Under kommande vecka kommer kompletterande fogningar att göras vid trösklarna. Översyn och finjustering av dörrstängarna kommer också att ske efter några veckors användning. Vi ber er att vara försiktiga och rädda om dörrarna. Speciellt då ni transporterar större saker, möbler eller cyklar genom entréerna eller källardörrarna. I styrelsen får vi också diskutera smart lösning för att vid sådana tillfällen kunna ställa upp dörrarna. Men precis som tidigare – dörrarna ska vara låsta då ingen inpassering sker.