Budget 2022

Vid senaste styrelsemötet tog styrelsen beslut om nästa års budget. Den innehåller:

  • En avgiftshöjning med 2 procent fr o m 1 januari 2022
  • Begränsade underhållsprojekt – kostnader budgeterade för fortsatt översyn av förrådsutrymmen
  • Satsningar på nytt miljöhus – som ersätter sopskåpen vid vändplan. Detta är i huvudsak en investering vars kostnad läggs upp som avskrivningskostnad under kommande år.
  • Ett mindre positivt resultat totalt. Likviditetsmässigt ger det ett större överskott men det behövs för investeringen av miljöhuset.  

Elkostnad förändras över tid

Föreningen har valt att hittills ha rörligt pris på inköpen av gemensam el. På senaste debiteringen (period 15 sep-15 okt) var föreningens kostnad 1,86 kr/kWh. Detta var ett högt pris men beror på att marknadspriset på elbörs var högt under september. För nästkommande period kommer kostnaden att bli 1,62 kr/kWh. Observera att i detta pris ingår både elnätsavgiften, både fast och rörlig samt inköpspriset för el. Det betyder att jämförs kostnaden med den kostnad man hade före omläggningen till gemensam el är det stora belopp som vi tillsammans tjänar på förändringen.

Städdag 3 oktober

Höstens städdag blir den 3 oktober. Vi samlas på gården kl 10.00 för allmän info från styrelsen och för genomgång av dagens arbeten. För ytterligare info se anslag som kommer att sättas upp i portarna. Alla boende hälsas härmed välkomna att delta och ha trevligt ihop!

El-projektet

I fredags var det slutbesiktning av de elarbeten som gjorts i vår fastighet. Överlag fick entreprenörerna beröm för de installationsarbeten som gjorts. Några påpekanden fanns också som kommer att åtgärdas under månaden. Kvar finns också arbetet med de tilläggs-beställningar som ni som boende har beställt. Det är en unik chans vi har att få elservice till ett bra pris av entreprenörer som väl känner till vår förening. Genom arbetet som Bauer elektriska har gjort är det nu möjligt att få trefas indragit till spisen. Även om det kanske inte är aktuellt att installera spis nu så kan man passa få att få trefas indragen till spisen. (Detta kommer att göras på alla hyresrätter). Önskas ytterligare beställningar av arbeten – kontakta Per när ni ser honom på gården (073-3960566)

Arbetet pågår också att få igång IMD – gemensam el. Beslut har tagits att debitering till boende debiteras fr o m 15 aug. Detta betyder att förbrukning 15 aug – 15 sep kommer att debiteras på novemberfakturan, (fakturan skickas ut 8-10 okt). Denna debiteringsprincip (med 1,5 månaders eftersläpning) kommer att gälla framöver.   

Elavtal uppsagda

Då vi fr o m juli månad går över till gemensam el så blir våra privata el-abonnemang med automatik uppsagda. Elen kommer framöver att debiteras via Simplekofakturan. Det kan tänkas att vi blir kontaktade av Ellevio och Fortum, men hänvisa i så fall bara till att föreningen går över till IMD – gemensam el. Som boende ska vi inte göra något nytt avtal och behöver inte ta några kontakter med Ellevio. Mer info finns i senaste infobladen. Om dessa infoblad inte finns sparade så finns de tillgängliga via dokumentarkivet under mina sidor i Simpleko. (Påloggningsinfo finns på Simplekofakturan).

Åtgärder mot vatteninträngning

De stora regn som fallit i höstas och även nu under våren har gett vatteninträngningar. Därför kommer vi att behöva gräva upp på baksidan av port 7 för att hitta felkällan till att så mycket vatten har trängt in i källarens  förrådslokalen. Arbetet påbörjas i början av nästa vecka (28/29 juni). Vidare åtgärder anpassas därefter utifrån de behov man ser då man gräver.

Vi kommer också att frilägga och förbättra den ventilation som behövs i förrådslokalen under port 7. Vidare så kommer man att fylla i med sand/massor de stora hål som finns till höger om entrén till port 7 som troligen orsakat fukten i trappen mot förrådslokalen.

För källaringången till port 31 kommer man att bygga en mindre vall för att förhindra att vattnet söker sig till källarentrén.

För att förhindra vatteninträngning kan vi alla hjälpas åt att hålla avloppssilarna i trappnedgångarna rena från löv och täckande material.

Protokoll från årsstämma

Protokoll från vår årsstämma den 4 maj finns i dokumentarkivet i Simpleko. Där finns också det presentationsmaterial som redovisades under stämman.  Information om hur man kommer in i Simplekos arkiv finns på avgiftsaviseringarna som ni fått. I Simplekos arkiv finns årsstämmo-materialet under fliken medlemsinformation.

Valberedningens förslag till styrelse

Den 4 maj har vi vår årsstämma.

Valberedningen har följande förslag till styrelse:

  • Ingmar Åkesson ledamot omval
  • Birgitta Skagerfält ledamot omval 2 år
  • Jennifer Solberg ledamot omval
  • Anna Sofi Dahlberg ledamot omval
  • Gisela Montero suppleant omval
  • Anton Liovin suppleant nyval

Doris Dufborg är ledamot i styrelsen och valdes på 2 år på stämman ifjol