Rapport från senaste byggmöte och styrelsemöte.

Under senaste månaden så har arbetet med lokalförädlingen i källarplanet i port 15-17 gått på lågvarv. Nu kommer dock en period då lägenheterna ska färdigställas. Lägenheterna målas, kaklas och köken installeras. Målsättningen är att allt ska vara klart till jul. Korridoren utanför tvättstugorna kommer också att få en upprustning och för att detta ska vara möjligt så kommer tvättstugan, i port 17, att vara stängd vecka 49 (2-8 december)

Nya entrédörrar är beställda och kommer att installeras under vecka 48-49. (25 nov – 5 dec). Våra inpasseringstaggar ska fungera i dessa på samma sätt som inpassering sker idag.

I styrelsen har vi tagit beslut om att upphandla en förstudie och översyn av eldragningar, installationer utomhus och elkapaciteten i föreningen och i våra lägenheter.

Fredagen den 29 november har vi bestämt att vi ska sätta ljus i våra granar och resa dem. Vi hoppas att många vill hjälpa till med detta och så bjuder vi på lite glögg med tilltugg.