Avtalet med ComHem

Vårt gällande anslutnings och distributionsavtal avseende interaktiva tjänster, kabelTV, bredband med ComHem gäller fram till juni 2018. Vilken lösning ska vi i föreningen ha efter detta? Från styrelsens sida hoppas vi att det finns intresse, engagemang och kompetens kring dessa frågor inom föreningen. Är du intresserad av att, tillsammans med andra, arbeta fram förslag på kommunikationslösning som passar föreningen framöver får du gärna anmäla ditt intresse till styrelsen. (styrelsen@skogskarlen.se)