Förråd/verksamhetslokal

Styrelsen har påbörjat arbetet med att skriva om avtal för verksamhets- och förrådslokaler. I samband med detta har en av ateljeerna blivit ledig från och med 1 februari. Även några mindre förrådsutrymmen kommer att bli lediga. Uthyrningen av dessa lokaler vänder sig i första hand till boende inom föreningen. Hyra för förråd är 800 kr – 1000 kr per kvadratmeter och år. Intresseanmälningar och kölista hanteras av styrelsen (styrelsen@skogskarlen.se).
Eventuella frågor skickas till ingmar@skogskarlen.se.