Ekonomi kv 3

Tack vare positiv utveckling av våra driftskostnader, höjda avgifter, begränsat med skador och reperationsarbete som ännu inte kommit igång så har vi en positiv utveckling av vårt resultat. Vi har också skrivit om våra lån som på helårsbasis ger oss 150 tkr i mindre räntekostnader. I fjol hade vi efter kv3 ett resultat på -715 tkr. I år med motsvarande uppställning har vi ett resultat på -75 tkr. I år införs dock nya redovisningstekniska regler vilket gör att vi bokslutsmässigt måste göra avskrivningar på vårt fastighetsinnehav. Detta kommer att påverka det officiella resultatet.