Värmekostnader

En av våra största driftskostnader är fjärrvärmen. Kostnaden har hittills i år utvecklats positivt i så motto att den har varit lägre än tidigare år. I diagrammet visar vi på kostnaden per månad.

Kostnaden för årets 9 första månader är ca 100 tkr respektive 60 tkr lägre i år jämfört med 2012 och 2013.
Tillsammans kan vi behålla denna utveckling året ut. Detta sker genom att spara på värme, vädra effektivt och sätta ner värmen då vi reser bort!